Garantija

Visām Longboardshop.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija. Ražotāja garantija attiecas uz preces defektiem, kas radušies ražotāja vainas dēļ. Ja ražotājs noteicis termiņu īsāku par 2 gadiem, pretenzijas vari pieteikt SIA Frontside divu gadu laikā kopš pirkuma izdarīšanas brīža, uzrādot pirkumu apliecinošu dokumentu.

Atceries, ka garantija ir spēkā tad, ja iegādāto preci būsi lietojis atbilstoši ražotāja garantijas talonā norādītajām rekomendācijām.

* indicates required

Apmeklējiet mūsu jauno e-veikalu

www.frontside.lv

Visit our new e-store

www.frontside.lv